Panele i moduły fotowoltaiczne

Wyprodukowanie ogniwa fotowoltaicznego jest możliwe dzięki zastosowaniu krzemu monokrystalicznego, krzemu polikrystalicznego oraz krzemu amorficznego oraz jego stopów wtedy, gdy technologia jest najbardziej zaawansowana. Dla każdego użytkownika istotne znaczenie powinna mieć różnica pomiędzy nimi zwłaszcza, że dotyczy ona nie tylko sprawności i kosztów produkcji, ale również wydajności i kosztów zakupu urządzenia, które jest wykonane z danego rodzaju krzemu.

Ogniwa monokrystaliczne są więc najczęściej wykorzystywane przy mocach od 150 do 180 W na jeden panel fotowoltaiczny, a ogniwa polikrystaliczne wykorzystuje się wtedy, gdy liczymy na moc powyżej 200 W przy jednym panelu fotowoltaicznym. Gdy mówimy o zaletach instalacji powstających z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na ich lekkość, nie bez znaczenia jest jednak i to, że możemy liczyć na uzyskanie darmowej energii elektrycznej na potrzeby gospodarcze w sposób, który jest niemal bezobsługowy, a do tego nie tylko cichy, ale i czysty.

Dzięki temu możemy mówić o ich coraz większej popularności zwłaszcza w odniesieniu do układów, które są podłączone bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. Warto więc wspomnieć o tym, że nie ograniczają się one wyłącznie do zasilania przekaźników radiowo-telekomunikacyjnych i lamp ulicznych, ale również zasilają stacje meteorologiczne, kamery i znaki drogowe. Coraz częściej mamy też do czynienia z nimi w układach urządzeń, dla których charakterystyczne są zastosowania domowe.

Oczywiście, wydajność systemu nie zawsze jest taka sama, w dużej mierze jest więc uzależniona od nasłonecznienia, jakie w skali roku jest uzyskiwane w tym miejscu, w którym zamontowana została instalacja. Nietrudno się domyślić, że im większa jest ilość słonecznych dni i im mocniejsze jest samo promieniowanie, tym więcej energii elektrycznej może nam zagwarantować dana instalacja. Podczas montażu pewne znaczenie ma także kierunek oraz kąt pod jakim nachylone są panele, nie umieszcza się ich więc na północnej części zbocza wzgórza oraz tam, gdzie przez większą część dnia mamy cień.

Dotacja PROSUMENT

Rządowy projekt PROSUMENT organizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ruszył wraz z początkiem 2015 roku. Od tego momentu można składać wnioski o specjalne dofinansowanie urządzeń pozwalających na zmniejszenie emisji CO2 dzięki wykorzystaniu w domach prywatnych energii ze słońca i innych odnawialnych źródeł.

Chodzi tutaj o zakup i montaż urządzeń wykorzystujących OZE czyli m.in. kolektorów słonecznych. Kwota, na jaką można liczyć, to 20%-40% wartości inwestycji. W praktyce polega to na wzięciu kredytu w odpowiednim banku, który ma umowę z rządem i który dzięki temu ograniczy nam wysokość rat. Na program przeznaczono 800.000.000 złotych i będzie prowadzony do wyczerpania się tej sumy.

Firma Solarne.pl pomaga swoim Klientom uzyskać dofinansowanie na zakup produktów wykorzystujących OZE. Jeżeli jesteś zainteresowany/a naszą ofertą skontaktuj się z nami.